Bác sĩ tĩnh mạch
Bác sĩ Lê Thanh Phong

Thông tin về bác sĩ – Chuyên khoa tĩnh mạch

Khoá học siêu âm huyết động học tại Italy với Gs Roberto Delfrate.

Bác Sĩ Tĩnh Mạch – Bác Sĩ Lê Thanh Phong chuyên khoa phẫu thuật mạch máu

Sau khi được đào tạo theo chương trình Thạc sĩ trong nước, bác sĩ được học bổng để tiếp tục học nội trú chuyên sâu hơn 3 năm tại các bệnh viện đại học uy tín ở Châu Âu. Ở đó, bác sĩ được học tập, làm việc, nghiên cứu với các chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật mạch máu. 

Bác Sĩ Tĩnh Mạch - Bác Sĩ Lê Thanh Phong
Bác sĩ Lê Thanh Phong chuyên khoa tĩnh mạch

Cụ thể như sau:

Bệnh lý tĩnh mạch và siêu âm tĩnh mạch huyết động học: với Gs Claude Franceschi (Cha đẻ của kỹ thuật Chiva điều trị bảo tồn tĩnh mạch tại Paris, Pháp), Gs Paolo Zamboni (Chủ tịch hội đồng Sau Đại học chuyên ngành Phẫu thuật mạch máu, Đại học Ferrara, Ý), Bs Roberto Delfrate (Chuyên gia về siêu âm khảo sát huyết động học tĩnh mạch, Ý), và Bs Olivier Hartung (Chuyên gia quốc tế về tĩnh mạch, Marseille du Nord, Pháp), Bs Philippe Nicolini (Chuyên gia quốc tế về tĩnh mạch, Lyon, Pháp).

Bệnh lý động mạch và ghép thận: với Gs Jean – Baptiste Ricco (Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Mạch máu Châu Âu, BVĐH Poitiers, Pháp), Gs Nabil Chakfé Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Mạch máu Pháp, và Gs Fabien Thaveau (Cố vấn khoa học, Hiệp hội Phẫu thuật Mạch máu Châu Âu, Bs Dominique Thibaud (Strasbourg, Pháp), Gs Pascal Desgranges và Gs Kobeiter (BVĐH Henri Mondor, Paris, Pháp).

Dị dạng mạch máu và bướu máu với Gs Martin Köcher (BVĐH Olomouc, Czech).

Bệnh tuyến giáp, ung thư phổi và ghép phổi với Gs Gilbert Massard (Bệnh viện Đại học Strasbourg, Pháp).

Bác sĩ Lê Thanh Phong hiện đang công tác tại Khoa Phẫu thuật Mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy, nghiên cứu sinh (Tiến sĩ Y khoa) Đại học Paris XII, Pháp và phụ trách chuyên môn của Phòng khám Bác sĩ Tĩnh mạch.

Báo chí truyền thông: