Bác sĩ tĩnh mạch
Stent tĩnh mạch

Stent tĩnh mạch điều trị suy tĩnh mạch do tắc nghẽn