Bác sĩ tĩnh mạch
Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu

Video: Điều trị can thiệp huyết khối tĩnh mạch sâu đầu tiên