Bác sĩ tĩnh mạch
Customer05

Gs Bs S. N.

Có rất nhiều người Việt sang Singapore để chữa bệnh. Dường như họ muốn tìm một cái gì thật khác biệt ở chúng tôi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ họ thực sự tìm được điều đó. Bằng chứng là, sau bài báo cáo của bạn chiều nay, tôi nhận ra rằng trình độ và tay nghề của các bác sĩ ở đây không hề thua kém các bác sĩ mạch máu ở đất nước tôi. (Hội thảo Master-class of Asia)